ASUTUSE PAKETT

Kõneravi.ee on digitaalne logopeedia tugiplatvorm, et töötada nii laste kui täiskasvanud klientidega. Keskkonnast leiab interaktiivseid harjutusi kõneraviks ning kõne- ja keeleõppe toetamiseks. Harjutusi on võimalik teha nii iseseisvalt kui koos lähedasega, järgides spetsialisti juhiseid.

Keskkond spetsialisti töös

Kõneravi.ee keskkonda saavad kasutada nii logopeedid, eripedagoogid kui ka õpetajad. Spetsialistidel on võimalik määrata lastele/patsientidele (tavakasutaja) neile sobivaid harjutusi, koostada neile personaalseid harjutuskavasid ja jälgida harjutuste sooritusi. Keskkond võimaldab ühe tavakasutaja külge liita mitu spetsialisti, tagades nii tõhusa koostöö kõigi kõneteraapia osaliste vahel.

Automaatne dokumenteerimine

koneravi.ee platvorm aitab vähendada dokumenteerimisele kuluvat aega. Spetsialist saab iga harjutuse puhul jälgida, kui palju aega tavakasutajal selle tegemiseks kulus või kui suur oli valede ja õigete vastuste osakaal. See võimaldab spetsialistil jälgida kõne arengut ajas.

Mugav kasutada

Kliendil on võimalus jätkata harjutuste sooritamist kodus. Logopeedil on võimalus jälgida progressi distantsilt. Lisaks on võimalik teraapiat läbi viia kasutades keskkonnas leiduvat videokõne funktsionaalsust.

Keskkonna turvalisus

Kõneravi.ee keskkonna harjutused vastavad üldtunnustatud logopeedia põhimõtetele. Nende autoriteks on kogenud eesti logopeedid. Harjutuste tegemine spetsialisti järelevalve all on lastele turvaline. Kõneravi.ee keskkond vastab kõikidele GDPRi nõuetele. See ei kogu tundlikku teavet lapse ja spetsialisti kohta. Kontod luuakse ainult kasutaja ees- ja perenime ning e-posti aadressi alusel. Kõneravi.ee keskkond läbis 2021 .aastal põhjaliku hindamisprotsessi, mille viis läbi TalTech. Hindamise eesmärk oli anda spetsialistidele ja kasutajatele põhjendatud ülevaade Eesti tervise- ja tervisekäitumise rakendustest. Kõneravi.ee keskkonna privaatsuse ja turvalisuse tase hinnati kõrgeks. Terviserakenduste hindaja annab Eestis loodud ja kasutatavate terviserakenduste kohta ülevaatlikku infot kõikides kategooriates, mis võivad potentsiaalselt kasutajaid mõjutada. Iga rakenduse kohta kaardistatakse üldinfo ja eesmärk, turvalisus ja privaatsus, kasutaja- ja kliiniliste uuringute tase ning koosvõime ja liidestuvus.

Suur tänu huvi tundmast!

Teiega võetakse peagi ühendust.