LOGOPEEDI PAKETT

Logopeedia 2.0

koneravi.ee on innovaatiline keskkond täiskasvanud klientidega töötamiseks. Seda luues on arvesse võetud logopeedide ja klientide vajadusi ja eripärasid ning see aitab muuta haigla tööd tõhusamaks ja tänapäevasemaks.

Rohkem harjutusi

Uued harjutused on hea lisa praegusesse harjutusvarasse. Need on kliendi jaoks ka huvitavamad, sest tööd saab teha arvutis. Printidatavat harjutusvara jääb seetõttu vähemaks. Korduv harjutamine on võti uute ajusiseste seoste loomiseks või vanade taastamiseks.

Automaatne dokumenteerimine

koneravi.ee platvorm aitab vähendada dokumenteerimisele kuluvat aega. Automaatselt dokumenteeritakse tehtud harjutusi, neile kulunud aega ning tulemusi.

Mugav kasutada

Kliendil on võimalus jätkata harjutuste sooritamist kodus. Logopeedil on võimalus jälgida progressi distantsilt.

Suur tänu huvi tundmast!

Teiega võetakse peagi ühendust.